Tingbjerg Heldagsskole
Betalingen for lukkedagene er ført tilbage til madkontoen.tallerken1 Tallerken2 Tallerken3HUSK at sidste betalingsfrist altid er d. 20. i måneden før.